یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

محصول برچسب خورده با "گیره"

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

گیره پیچ دستی سایز طول ۱۰۰ و عرض ۵۰ میلیمتری

317000050100
این ابزار در نجاری ها و کارهای چوبی استفاده می شود، یا در فلزکاری برای نگه داشتن قطعات با هم برای قالب گیری یا پیچ کاری.

گیره پیچ دستی سایز طول ۱۵۰ و عرض ۵۰ میلیمتری

317000050150
این ابزار در نجاری ها و کارهای چوبی استفاده می شود، یا در فلزکاری برای نگه داشتن قطعات با هم برای قالب گیری یا پیچ کاری.

گیره پیچ دستی سایز طول ۲۰۰ و عرض ۵۰ میلیمتری

317000050200
این ابزار در نجاری ها و کارهای چوبی استفاده می شود، یا در فلزکاری برای نگه داشتن قطعات با هم برای قالب گیری یا پیچ کاری.

گیره پیچ دستی سایز طول ۲۵۰ و عرض ۵۰ میلیمتری

317000050250
این ابزار در نجاری ها و کارهای چوبی استفاده می شود، یا در فلزکاری برای نگه داشتن قطعات با هم برای قالب گیری یا پیچ کاری.

گیره پیچ دستی سایز طول ۲۵۰ و عرض ۸۰ میلیمتری

317000080250
این ابزار در نجاری ها و کارهای چوبی استفاده می شود، یا در فلزکاری برای نگه داشتن قطعات با هم برای قالب گیری یا پیچ کاری.

گیره پیچ دستی سایز طول ۴۰۰ و عرض ۸۰ میلیمتری

317000080400
این ابزار در نجاری ها و کارهای چوبی استفاده می شود، یا در فلزکاری برای نگه داشتن قطعات با هم برای قالب گیری یا پیچ کاری.