یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

محصول برچسب خورده با "چکش"

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

چکش لاستیکی کوچک دسته پلاستیکی

317000009016
این ساختار لاستیکی قالب ریزی شده ثبات بسیار خوبی دارد و بدون ایجاد هیچ نوع آسیبی به سطح در تماس، ضربات مداوم را تحمل می کند.

چکش لاستیکی کوچک دسته پلاستیکی مشکی

317000019016
این ساختار لاستیکی قالب ریزی شده ثبات بسیار خوبی دارد و بدون ایجاد هیچ نوع آسیبی به سطح در تماس، ضربات مداوم را تحمل می کند.

چکش لاستیکی متوسط دسته پلاستیکی

317000009024
این ساختار لاستیکی قالب ریزی شده ثبات بسیار خوبی دارد و بدون ایجاد هیچ نوع آسیبی به سطح در تماس، ضربات مداوم را تحمل می کند.

چکش لاستیکی متوسط دسته پلاستیکی مشکی

317000019024
این ساختار لاستیکی قالب ریزی شده ثبات بسیار خوبی دارد و بدون ایجاد هیچ نوع آسیبی به سطح در تماس، ضربات مداوم را تحمل می کند.

چکش لاستیکی بزرگ دسته پلاستیکی

317000009032
این ساختار لاستیکی قالب ریزی شده ثبات بسیار خوبی دارد و بدون ایجاد هیچ نوع آسیبی به سطح در تماس، ضربات مداوم را تحمل می کند.

چکش لاستیکی بزرگ دسته پلاستیکی مشکی

317000019032
این ساختار لاستیکی قالب ریزی شده ثبات بسیار خوبی دارد و بدون ایجاد هیچ نوع آسیبی به سطح در تماس، ضربات مداوم را تحمل می کند.