یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

ست پیچ گوشتی بیت ایمپکت ۱۱ عددی با سر مغناطیسی

148110001011
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم. دارای سر مغناطیسی و بدون سایش است.

ست پیچ گوشتی ۸ عددی با سر مغناطیسی

148111306800
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم. دارای سر مغناطیسی و بدون سایش است.

ست ۲۴ عددی همه کاره

317010010240
کلیه قطعات فلزی ساخته شد از آلیاژ کروم وانادیوم حرارت دیده هستند. ضدزنگ و سخت کاری شده.

ست پیچ گوشتی ۲ عددی با سر مغناطیسی طول ۱۵۰ میلیمتر و قطر ۶ میلیمتر

148111306150
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم. دارای سر مغناطیسی و بدون سایش است.

ست پیچ گوشتی ۲ عددی با سر مغناطیسی طول ۳۸ میلیمتر و قطر ۶ میلیمتر

148111306038
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم. دارای سر مغناطیسی و بدون سایش است.

ست پیچ گوشتی ۲ عددی با سر مغناطیسی طول ۱۵۰ میلیمتر و قطر ۸ میلیمتر

148111308150
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم. دارای سر مغناطیسی و بدون سایش است.

ست پیچ گوشتی ۲ عددی با سر مغناطیسی طول ۲۰۰ میلیمتر و قطر ۸ میلیمتر

148111308200
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم. دارای سر مغناطیسی و بدون سایش است.

ست پیچ گوشتی ۴ عددی با سر مغناطیسی

148111306400
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم. دارای سر مغناطیسی و بدون سایش است.

ست ۲۷ عددی همه کاره

317010010270
کلیه قطعات فلزی ساخته شد از آلیاژ کروم وانادیوم حرارت دیده هستند. ضدزنگ و سخت کاری شده.

ست ۵۵ عددی همه کاره

317010010550
کلیه قطعات فلزی ساخته شد از آلیاژ کروم وانادیوم حرارت دیده هستند. ضدزنگ و سخت کاری شده.

ست ۷۷ عددی همه کاره الکترونیکی

317010010770
کلیه قطعات فلزی ساخته شد از آلیاژ کروم وانادیوم حرارت دیده هستند. ضدزنگ و سخت کاری شده.