یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
تصویر برای دسته  Spirit Levels

تراز بنایی معمولی

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

تراز اندازه گیری مغناطیسی معمولی سایز ۳۰ سانتی

317002113000
بدنه مقاوم الومینیومی با پوشش رنگ آبی پودری الکترواستاتیک ضد خوردگی می باشد مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی. دارای مگنت قوی نواری.

تراز اندازه گیری مغناطیسی معمولی سایز ۴۰ سانتی

317002114000
بدنه مقاوم الومینیومی با پوشش رنگ آبی پودری الکترواستاتیک ضد خوردگی می باشد مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی. دارای مگنت قوی نواری.

تراز اندازه گیری مغناطیسی معمولی سایز ۶۰ سانتی

317002116000
بدنه مقاوم الومینیومی با پوشش رنگ آبی پودری الکترواستاتیک ضد خوردگی می باشد مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی. دارای مگنت قوی نواری.

تراز اندازه گیری مغناطیسی معمولی سایز ۸۰ سانتی

317002118000
بدنه مقاوم الومینیومی با پوشش رنگ آبی پودری الکترواستاتیک ضد خوردگی می باشد مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی. دارای مگنت قوی نواری.

تراز اندازه گیری مغناطیسی معمولی سایز ۱ متری

317002111000
بدنه مقاوم الومینیومی با پوشش رنگ آبی پودری الکترواستاتیک ضد خوردگی می باشد مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی. دارای مگنت قوی نواری.

تراز اندازه گیری مغناطیسی معمولی سایز۱.۲ متری

317002111200
بدنه مقاوم الومینیومی با پوشش رنگ آبی پودری الکترواستاتیک ضد خوردگی می باشد مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی. دارای مگنت قوی نواری.