یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
تصویر برای دسته  Professional Levels

تراز بنایی حرفه ای

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

تراز بنایی مهندسی مغناطیسی ۳۰ سانتی

317003113000
قابلیت اندازه گیری در حالت افقی و عمودی و زاویه ۴۵ درجه را داراست. دارای مگنت قوی سایز بزرگ مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی

تراز بنایی مهندسی مغناطیسی ۴۰ سانتی

317003114000
قابلیت اندازه گیری در حالت افقی و عمودی و زاویه ۴۵ درجه را داراست. دارای مگنت قوی سایز بزرگ مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی

تراز بنایی مهندسی مغناطیسی ۵۰ سانتی

317003115000
قابلیت اندازه گیری در حالت افقی و عمودی و زاویه ۴۵ درجه را داراست. دارای مگنت قوی سایز بزرگ مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی

تراز بنایی مهندسی مغناطیسی ۶۰ سانتی

317003116000
قابلیت اندازه گیری در حالت افقی و عمودی و زاویه ۴۵ درجه را داراست. دارای مگنت قوی سایز بزرگ مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی

تراز بنایی مهندسی مغناطیسی ۸۰ سانتی

317003118000
قابلیت اندازه گیری در حالت افقی و عمودی و زاویه ۴۵ درجه را داراست. دارای مگنت قوی سایز بزرگ مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی

تراز بنایی مهندسی مغناطیسی ۱ متری

317003111000
قابلیت اندازه گیری در حالت افقی و عمودی و زاویه ۴۵ درجه را داراست. دارای مگنت قوی سایز بزرگ مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی

تراز بنایی مهندسی مغناطیسی ۱.۲ متری

317003111200
قابلیت اندازه گیری در حالت افقی و عمودی و زاویه ۴۵ درجه را داراست. دارای مگنت قوی سایز بزرگ مقاوم دربرابر ضربه و شکستگی