یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
تصویر برای دسته  Oil-resistant Pliers

با دسته ضد لغزش

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

انبرمتغیر سایز ۸ اینچ دسته ضد لغزش

408030004108
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم آهنگری شده و سخت کاری شده با روغن عدم زنگ زدگی

انبرمتغیر سایز ۱۰ اینچ دسته ضد لغزش

408030004110
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم آهنگری شده و سخت کاری شده با روغن عدم زنگ زدگی

انبردست سایز ۶ اینچ دسته ضد لغزش

408030001106
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم آهنگری شده و سخت کاری شده با روغن عدم زنگ زدگی

انبردست سایز ۸ اینچ دسته ضد لغزش

408030001108
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم. آهنگری شده و سخت کاری شده با روغن. عدم زنگ زدگی.

سیم چین سایز ۶ اینچ دسته ضد لغزش

408030002106
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم. فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی. آهنگری شده و سخت کاری شده با روغن. عدم زنگ زدگی.

سیم چین سایز ۸ اینچ دسته ضد لغزش

408030002108
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم. فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی. آهنگری شده و سخت کاری شده با روغن. عدم زنگ زدگی.

دم باریک سایز ۶ اینچ دسته ضد لغزش

408030003106
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم. فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی. آهنگری شده و سخت کاری شده با روغن. عدم زنگ زدگی. با دسته ضد لغزش.

دم باریک سایز ۸ اینچ دسته ضد لغزش

408030003108
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم. فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی. آهنگری شده و سخت کاری شده با روغن. عدم زنگ زدگی. با دسته ضد لغزش.