یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
تصویر برای دسته  Ratchet Handle Wrench

اچار دسته بکس

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

آچار دسته بکس سایز ۱/۲ اینچ

255080100102
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس سایز ۳/۸ اینچ

255080100308
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس حرفه ای سایز ۱/۲ اینچ

317001372012
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس مکس سایز ۱/۲ اینچ

317001272012
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس حرفه ای سایز ۱/۴ اینچ

317001372014
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس مکس سایز ۱/۴ اینچ

317001272014
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس حرفه ای سایز ۳/۸ اینچ

317001372038
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس مکس سایز ۳/۸ اینچ

317001272038
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس سیلور سایز ۱/۲ اینچ

317001172012
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس سیلور سایز ۱/۴ اینچ

317001172014
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.

آچار دسته بکس سیلور سایز ۳/۸ اینچ

317001172038
ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم و مقاوم شده. حرارت دیده شد جهت بالا بردن استحکام. دارای ضامن رها سازی.