یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
تصویر برای دسته  Quad-Ring Reversible head type

آچار ۴ در یک ضامن دار

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

آچار جغجغه ای ۴ در یک ضامن دار سایز ۸-۱۰-۱۲-۱۳ میلیمتری

713708101213
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم. دارای دسته‌ی ضد لغزش و چهار سرجغحغه ای ضامن دار برای تغیرجهت کارکرد .

آچار جغجغه ای ۴ در یک ضامن دار سایز ۹-۱۱-۱۴-۱۵ میلیمتری

713709111415
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم. دارای دسته‌ی ضد لغزش و چهار سرجغحغه ای ضامن دار برای تغیرجهت کارکرد .

آچار جغجغه ای۴ در یک ضامن دار سایز ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ میلیمتری

713716171819
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم. دارای دسته‌ی ضد لغزش و چهار سرجغحغه ای ضامن دار برای تغیرجهت کارکرد .

آچار جغجغه ای۴ در یک ضامن دار سایز ۸-۱۰-۱۲-۱۳ میلیمتری با روکش اکسید سیاه

713808101213
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم و روکش اکسید سیاه. دارای دسته‌ی ضد لغزش و چهار سرجغحغه ای ضامن دار برای تغیرجهت کارکرد .

آچار جغجغه ای چهار در یک ضامن دار سایز ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ میلیمتری با روکش اکسید سیاه

713816171819
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم و روکش اکسید سیاه. دارای دسته‌ی ضد لغزش و چهار سرجغحغه ای ضامن دار برای تغیرجهت کارکرد .

ست آچار جغجغه ای چهار در یک ضامن دار با روکش اکسید سیاه

713121018171
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم و روکش اکسید سیاه. دارای دسته‌ی ضد لغزش و چهار سرجغحغه ای ضامن دار برای تغیرجهت کارکرد .

ست آچار جغجغه ای چهار در یک ضامن دار با روکش کروم

713121018172
ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم و روکش کروم. دارای دسته‌ی ضد لغزش و چهار سرجغحغه ای ضامن دار برای تغیرجهت کارکرد .