یوهان
Close
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
تصویر برای دسته  Snap Ring Pliers

انبر خاربازکن و جمع کن

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

انبر خاربازکن سرکج سایز ۶ اینچ دسته ضد لغزش

408030014106
دارای بدنه مقاوم از فولاد کروم وانادیوم فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده

انبر خارجمع کن سرکج سایز ۶ اینچ دسته ضد لغزش

408030013106
دارای بدنه مقاوم از فولاد کروم وانادیوم فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده

انبر خاربازکن سرمستقیم سایز ۶ اینچ دسته ضد لغزش

408030012106
دارای بدنه مقاوم از فولاد کروم وانادیوم فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده

انبر خارجمع کن سرمستقیم سایز ۶ اینچ دسته ضد لغزش

408030011106
دارای بدنه مقاوم از فولاد کروم وانادیوم فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده

انبر خاربازکن سرکج سایز ۸ اینچ دسته ضد لغزش

408030014108
دارای بدنه مقاوم از فولاد کروم وانادیوم فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده

انبر خارجمع کن سرکج سایز ۸ اینچ دسته ضد لغزش

408030013108
دارای بدنه مقاوم از فولاد کروم وانادیوم فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده

انبر خاربازکن سرمستقیم سایز ۸ اینچ دسته ضد لغزش

408030012108
دارای بدنه مقاوم از فولاد کروم وانادیوم فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده

انبر خارجمع کن سرمستقیم سایز ۸ اینچ دسته ضد لغزش

408030011108
دارای بدنه مقاوم از فولاد کروم وانادیوم فک و بدنه با پولیش نیکل صدفی دارای فکهای نامتقارن جهت گرفتن هرچه محکم تر قطعه های صاف و خمیده